TEST FARGESYNET DITT

Hvilket dyrs fargesyn har du?

Hvilket dyrs fargesyn har du?

NIVÅER – Hvilket dyrs fargesyn har du?

flaggermus
0-4

muldvarp
5-9

hund
10-14

katt
15-19

tiger
20-24

hauk
25-29

Test ditt fargesyn

1. Klikk på den ruten som har en annen farge enn de andre rutene.

2. Testen starter når du klikker på den første ruten.

3. Du har 15 sekunder på deg per rutemønster.

4. Du taper 3 sekunder hver gang du klikker på en feil rute.

PREMIER

Ferie til en verdi av 10 000 kroner

Vinneren trekkes ut i oktober 2015. Jo bedre resultat du får i fargesynstesten, desto større er sjansene dine for å vinne.

Dersom du deltar flere ganger, gjelder kun ditt beste resultat i lotteriet.

Eksempel: 20 poeng gir deg 20 lotteribilletter. Kun det beste resultatet ditt vil telles.

Spesialpremier gis ut til de raskeste deltakerne.

Hver uke kommer de 500 beste deltakerne til å få en spesialpremie til en verdi av 100 kr fra en av våre partnere.

Følg instruksjonene når testen er ferdig for å få premien din.

Regler for lotteriet

Visste du dette om fargesyn?

Slik fungerer fargesynet

Det menneskelige øyet kan skille farger farger fra hverandre når lys kommer inn og reagerer med de såkalte "tappene" i øyet.

Det finner tre typer tapper. Avhengig av reaksjonen når bølgelengder av lys treffer dem, så oppfattes de tre basisfargene rød, grønn og blå. De resterende fargene oppfattes som et resultat av at hjernen kombinerer de ulike tappene.

Det sies ofte at kvinner har bedre fargesyn enn menn. Dette stemmer til en viss grad, fordi 2-3 % av alle kvinner faktisk har fire tapper istedenfor tre.

Dette kalles tetrakromatikk. En person som har denne fjerde typen av tapper, kan se opptil 100 millioner fargetoner.

Hvorfor noen mennesker er fargeblinde

Noen mennesker er fargeblinde. Dette er vanligere blant menn. Forskning har vist at 8 % av alle menn er fargeblinde, mens 0,4 % av alle kvinner er det.

Fargeblindhet forårsakes av at man mangler tapper i øyets netthinne.

For en fargeblind person ser visse farger veldig like ut. Den vanligste formen for fargeblindhet kalles deuteranomali, og dette innebærer at man har vanskelig for å skille mellom rødt og grønt.

Vennligst merk at du ikke kan teste om du er fargeblind på denne siden, men du kan teste ut din evne til å skjelne farger.

Hvordan dyr ser farger

Fugler er velkjente for sitt gode syn. Øynene deres kan se fem ulike basisfarger, og utallige fargekombinasjoner.

Bier og mange andre insekter kan se ultrafiolett lys. Dette hjelper dem med å finne planter som er fulle av nektar, og som trenger å bli bestøvet.

De fleste pattedyrs øyne har færre tapper enn menneskelige øyne, og dette gjør at de har et dårligere fargespekter. Det er derfor mange pattedyr jakter om natten, siden det da er viktigere å se former enn farger.

Havfisker skjelner kun blått og grønt. Fisker som lever i sjøer og elver ser i tillegg toner av rødt.